Cennik usług

Mobilne biuro rachunkowe Lucrum prezentuje poniżej standardowy cennik usług. Cena obejmuje kompleksową usługę rachunkową i zawsze podlega indywidualnym negocjacjom oraz ustaleniom, zanim zostanie podpisana umowa o współpracy. Zależy od sposobu obsługi (tradycyjna lub w trybie online, forma mieszana), stosowanej formy opodatkowania, zakresu i ilości dowodów księgowych, rocznych obrotów, charakteru działalności, ilości zatrudnionych pracowników. Wymienione czynniki mają też wpływ na ustalenie ceny za dojazd do klienta.

Księgi handlowe:  od 600 zł  brutto

To najbardziej złożona forma ewidencji. Do prowadzenia ewidencji księgowej w formie pełnej księgowości zobowiązane są spółki handlowe (np. spółki kapitałowe jak: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna bez względu na wielkość przychodów). Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości dotyczy także osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro.
Pełna rachunkowość oznacza dla przedsiębiorcy większą ilość obowiązków, niż ma to miejsce w przypadku uproszczonych form księgowości: prowadzenie dodatkowej ewidencji, sporządzanie sprawozdań finansowych.

strzałkaKsięga przychodów i rozchodów:  od 250 zł  brutto

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów służy do ewidencjonowania dla celów podatku dochodowego przychodów i kosztów (wydatków) podatnika. Przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy jednocześnie spełniają dwa warunki:
• przychody ze sprzedaży za poprzedni rok były niższe niż równowartość 2 mln euro,
• są opodatkowani na zasadach ogólnych (12% i 32%) lub liniowo (19%).
Księga przychodów i rozchodów to dobre rozwiązanie dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw czy jednoosobowych działalności gospodarczych.

strzałkaKadry i płace:  od 50 zł brutto za osobę

Prowadzenie spraw kadrowo-placowych obejmuje:
• prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej,
• rozliczenia składek ZUS pracowników i właścicieli,
• sporządzanie list płac,
• rozliczenia umów cywilnoprawnych.

strzałkaUsługi dodatkowe: od 50 zł  brutto

• pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, wyborze formy prowadzenia działalności, wyborze formy opodatkowania, wypełnianiu dokumentacji rejestracyjnej,
• pomoc w pracach administracyjno-biurowych sporządzanie pism urzędowych i innych związanych z działalnością przedsiębiorcy.

 

 

 

 

 

UWAGA

PROMOCJA

1 miesiąc gratis na start!

dla nowo powstałych podmiotów.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO  KONTAKTU:

tel.  +48 505 129 679

e-mail: biuro@mobilnebiuro-lucrum.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie jesteśmy płatnikiem VAT.

Dojazd do firm oddalonych do 30 kilometrów od naszej siedziby GRATIS!