Nasza oferta

Mobilne biuro rachunkowe LUCRUM oferuje Państwu profesjonalne usługi księgowe świadczone zgodnie z etyką zawodową i zasadami bezpieczeństwa informacji.

Oferujemy:

 •  prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi handlowe),
 •  prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 •  prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
 •  prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT,
 •  prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 •  sporządzanie sprawozdań finansowych,
 •  usługi kadrowo-płacowe, rozliczenia z ZUS,
 •  przygotowanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz informacji JPK.

Proponujemy współpracę organizacjom pozarządowym. Biorąc pod uwagę specyfikę rachunkowości tego typu jednostek, oferujemy profesjonalną, terminową i popartą doświadczeniem obsługę księgową.

Usługi dodatkowe:

 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, wyborze formy prowadzenia działalności, wyborze formy opodatkowania, wypełnianiu dokumentacji rejestracyjnej,
 • pomoc w pracach administracyjno-biurowych sporządzanie pism urzędowych i innych związanych z działalnością przedsiębiorcy,
 • pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 • reprezentacja przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej w ramach udzielonego pełnomocnictwa oraz podjęcie pełnej obsługi w czasie przeprowadzanych kontroli.
     
     
Nasza oferta - Mobilne Biuro Rachunkowe Lucrum